NEM – AUTUMN DRESS

Đặc trưng của những trang phục mùa thu là tông màu trầm…

[NEM] – ĐÓN THU SANG VỚI ĐẦM TAY LỬNG

Những chiếc đầm tay lửng sẽ cực kì thích hợp trong tiết…